< Ship Agency

Đại lý tàu & Logistics tại Việt Nam

Wallem Việt Nam được thành lập năm 1991 và cung cấp dịch vụ ở tất cả các cảng chính cũng như nhà máy đóng tàu. Trụ sở chính của chúng tôi tại thành phố Hồ Chí Minh và văn phòng đại diện tại Hải Phòng cung cấp dịch vụ logistics ở tất cả các cảng và địa điểm trên toàn quốc cho hàng dự án, hàng rời, và các loại hàng hóa khác. Để biết thêm thông tin chi tiết về hệ thống đại lý của Wallem, vui lòng tham khảo Danh bạ đại lý.

Các dịch vụ của Wallem bao gồm:

 • Dịch vụ tại cảng và ngoài khu vực cảng
 • Dịch vụ quản lý tàu và thuyền viên
 • Dịch vụ chuyên biệt cho hàng nặng và hàng rời
 • Dịch vụ đại lý tàu du lịch
 • Dịch vụ đại lý cho tầu lên đà hoặc ụ nổi  và các dịch vụ hỗ trợ khác
 • Dịch vụ logistics – giao nhận nội địa
 • Dịch vụ giám định P&I

Wallem was established in Vietnam in 1991 and serves all major ports & shipyards. We operate from our head office in Ho Chi Minh and a representative office in Haiphong. We provide a comprehensive logistics service covering all ports and inland destinations for project, breakbulk & other cargoes. For further details on our network please refer to our Agency Contact List.

Services include:

 • Port & Off Port Limits services
 • Ships Husbandry & Crew Management
 • Project Cargo, Heavy Lift & Breakbulk specialists
 • Cruise Ship Agency
 • Dry Dock Agency & Support Services
 • Logistics – comprehensive inland forwarding
 • P&I Correspondents